Wylfa-B, Dim Diolch

by Aled
(Llanfair Pwll)

Mae'n hollol anghywir i Gyngor Môn, y llywodraeth neu'r cyfryngau meddwl bod pobl Sir Fôn o blaid atomfa newydd.

Mae na griw bach yn darn ucha yr ynys (Amlwch) yn neud lot o swn i gael Wylfa-B. Ond tydan nhw ddim yn cyfrif am holl bobl yr Ynys.

Mae atomfa wedi bod yn Wylfa am 30 mlynedd ac mae rhan yno o'r ynys yn dal yn mor tlawd a chyn iddo gyrraedd.

For more local articles and news, subscribe to our free Anglesey News here. It's as easy as 1-2-3!

Comments for Wylfa-B, Dim Diolch

Click here to add your own comments

Apr 05, 2010
80%+ want new Nuclear on Anglesey
by: Alfie

Aled,

please don't put around these stories. Fact is the vast majority of island wants the new Wylfa site. You may be ok for a job, but hundreds of young people on island want a future.


Click here to add your own comments

Return to Wylfa B Yes or No?.


footer for Anglesey page