Dyfodol WylfaDyfodol Gorsaf Bwer Wylfa, beth ddyled ni wneud? Dyma eich cyfle i ddweud beth hoffwch chi weld ar safle Wylfa yn y dyfodol.

Diolch am eich amser!Holiadur am y Defnydd y Dylid ei Wneud o Orsaf Bŵer Wylfa yn y Dyfodol

C1) A ddylid defnyddio’r safle hwn er mwyn cynhyrchu pŵer yn y dyfodol yn eich barn chi?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C2) Ydych chi’n meddwl y dylai’r safle gael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion diwydiannol neu fasnachol, megis parc busnes neu safle gynhyrchu neu brosesu?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C3) Ydych chi’n meddwl y dylid defnyddio’r safle ar gyfer prosesu neu waredu gwastraff confensiynol neu wastraff ymbelydrol?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C4) Ydych chi’n meddwl y dylid defnyddio’r safle ar gyfer adeiladu tai neu gartrefi gofal?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C5) Ydych chi’n meddwl y dylid defnyddio’r safle ar gyfer dibenion adloniant, hamdden neu dwristiaeth, megis i adeiladu gwesty, cyfleusterau chwaraeon neu hamdden, parc gwyliau neu fath arall o atyniad i ymwelwyr?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C6) Ydych chi’n meddwl na ddylid datblygu mwy ar y safle ac y dylid defnyddio’r safle fel gwarchodfa natur?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C7) Ydych chi’n meddwl y dylid defnyddio’r safle ar gyfer dibenion amaethyddiaeth, megis tir âr neu dir i bori gwartheg arno er enghraifft?
Cefnogol iawn
Cefnogol
Yn Erbyn
Yn Bendant yn erbyn
Ddim yn gwybod
C8) Ydych chi‘n meddwl y byddai'n addas defnyddio'r tir ar gyfer amryw o wahanol ddibenion? Os ydych chi’n cytuno â hyn, rhowch fanylion os gwelwch yn dda
Ydw
Nac Ydw
Sylwadau Pellach
Nodwch eich grŵp oedran os gwelwch yn dda.
Dan 18
18-24
25-35
36-45
46-55
56+
Lle ydych chi'n byw?
Ardal Leol (f.e Amlwch)
Sir Fon
Gwynedd
Arall (Cymru, UK, Gweddill y Byd)
Country


Related Articles:

Wylfa B, New Nuclear Build on Anglesey

de Rivaz says nuclear will help reduce energy gap

EDF Energy Visits Island nuclear plant

No Nuclear Subsidy Needed For New Island Plant

Darling statement brings nuclear build closer

Blair Committee comments boost new plant

Stop Wylfa B on Anglesey, Yes or No?

The future of Wylfa, End Uses

Wylfa End State Consultation

End State QuestionnaireYn ol i Wylfa Future

Anglesey Today

Subscribe to Anglesey News

Your E-mail Address
Your First Name
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Anglesey Today Newsletter.

Can't find what you're looking for? Try Anglesey Sitesearch

anglesey cottages

Anglesey Cottages

Cardiff Anglesey Flights

Holyhead Dublin Ferry

London Holyhead Train

Anglesey Coastal Path

Anglesey Beaches

Wylfa Power Station